Weryfikacja rynku przewoźników

Główne korzyści

Wynik finansowy: 1,5 M PLN

Zwrot z inwestycji: 1 rok

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Rekomendacji, których udzieliliśmy Klientowi doprowadziły do zmniejszenia liczby dostawców zewnętrznych o 60% nie zapominając o dywersyfikacji ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego biznesu przez Klienta. Wynikiem współpracy z LPE było zmniejszenie kosztów o 13%. W skali roku przekłada się to na ponad 1,5 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego. Dodatkowo zostały podpisane umowy z dostawcami zabezpieczające ciągłość prowadzonego biznesu.