Weryfikacja rynku przewoźników

  • Najlepsze stawki na rynku

Główne korzyści

Wynik finansowy: 1,5 M PLN

Zwrot z inwestycji: 1 rok

Wyzwanie

  • Jeden z Klientów LPE, działający w branży produkcyjnej, zatrudnia ponad 3000 osób na terenie całej Europy współpracował z wieloma przewoźnikami w zakresie transportu zewnętrznego na zasadach zleceń transportowych. Zwrócił się do LPE w celu weryfikacji rynku.

Rozwiązanie

  • Pierwszym krokiem do realizacji projektu było zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Pozwala to na dobranie efektywnego rozwiązania końcowego.
  • Kolejnym krokiem było zdefiniowanie ryzyk. Działanie to polega na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń oraz na minimalizacji ich skutków. Ze względu na dużą zależność transportu drogowego od zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich, zdefiniowanie ryzyk jest szczególnie istotne – zarówno ze strony przewoźników, jak i Klienta. W oparciu o zebrane materiały zespół LPE dokonał weryfikacji rynku.

Rezultat

Rekomendacji, których udzieliliśmy Klientowi doprowadziły do zmniejszenia liczby dostawców zewnętrznych o 60% nie zapominając o dywersyfikacji ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego biznesu przez Klienta. Wynikiem współpracy z LPE było zmniejszenie kosztów o 13%. W skali roku przekłada się to na ponad 1,5 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego. Dodatkowo zostały podpisane umowy z dostawcami zabezpieczające ciągłość prowadzonego biznesu.