Optymalizacja cen zakupu

  • Optymalizacja zakupów poprzez wykorzystanie analitycznych silników optymalizacyjnych

Profil

Branża: papiernicza

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy:
16 MLN PLN

Zwrot z inwestycji < 3 miesięcy

Wyzwanie

  • Rozdzielenie zamówień na 11 dostawców w najbardziej optymalny kosztowo sposób. W podziale na: 9 fabryk, 11 kategorii papieru, 18 gramatur, 16 szerokości.
  • Klient podejmował strategiczne decyzje zakupowe spośród miliardów możliwości, które później miały wpływ na wynik finansowy firmy.

Rozwiązanie

  • Eksperci LPE zaprojektowali i wdrożyli narzędzie do automatyzacji decyzji, które umożliwi Klientowi wybierać optymalny sposób składania zamówienia.

    Narzędzie zostało zaprogramowane tak, by uwzględniać wszystkie ograniczenia operacyjne, z którymi spotykał się Klient: pewne kategorie, grubości, szerokości papieru dostępne są tylko u wybranych dostawców lub niektórzy dostawcy dostarczają tylko do wybranych lokalizacji (fabryk).

Rezultat

  1. Wielowymiarowa analiza danych otrzymanych od Klienta wykazała miejsca, które należy usprawnić w celu prawidłowego raportowania. 
  2. Klient otrzymał narzędzie dzięki, któremu może dokonywać zakupów optymalnie. Dodatkowo może łatwiej zarządzać planem produkcyjnym.