– OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH –

Zoptymalizuj zakupy
w Twojej firmie!

Codziennie w firmie podejmujesz decyzje związane z procesami zakupowymi – od sporządzenia wymagań co do specyfikacji produktu, przez wybór dostawcy, aż po realizację celów związanych z efektywnością działań.

Wprowadzając małe zmiany na każdym etapie procesów zakupowych, możesz znacznie obniżyć koszty.

Zobacz, co osiągniesz dzięki optymalizacji procesów zakupowych

Zmniejszenie
kosztów zakupu

Zacznij oszczędzać dzięki zwiększeniu kontroli nad efektywnością zakupów realizowanych w Twojej firmie. Opracuj procedury, które pozwolą na sprawne działanie i wybór najlepszej oferty dostawców na rynku.

Standaryzacja specyfiki
wymagań zakupowych

Zyskaj wiedzę na temat rzeczywistych potrzeb w zakresie zakupów i ich szczegółowej specyfiki. Ustal specyfikację produktów, aby precyzyjnie odpowiadały Twoim potrzebom.

Zoptymalizowanie wykorzystania zasobów ludzkich w firmie

Wykorzystaj potencjał swoich pracowników. Oddeleguj ich do zadań, które maksymalnie odpowiadają ich wiedzy i umiejętnościom.

Zwiększenie
bezpieczeństwa firmy

Zdobądź gwarancję, że dostawcy, których ofertę wybierzesz, są w stanie utrzymać deklarowaną jakość dostarczanych produktów i usług. Zapewnij bezproblemową ciągłość działania firmy.

Wzrost
konkurencyjności firmy

Obniż ceny własnych produktów lub podnieś marżę i zwiększ dochody firmy dzięki oszczędnościom, jakie uzyskasz, optymalizując procesy zakupowe w firmie.

Profesjonalnie
przeszkolona kadra

Pozyskaj ekspertów ds. zakupów w postaci Twoich profesjonalnie przeszkolonych pracowników. Pozwól, aby wdrażali i kontynuowali dobre praktyki zakupowe.

Zobacz jak LPE wesprze Cię w optymalizacji zakupów

Identyfikujemy Twoje potrzeby biznesowe

Pomagamy stworzyć plan zakupowy i określamy cele zakupowe dostosowane do możliwości finansowych.

Dostosowujemy strukturę organizacyjną działu zakupów do potrzeb biznesowych

Ulepszamy organizację pracy działu zakupów poprzez jasne opisanie stanowisk i sprawne zarządzanie pełnomocnictwami.

Określamy kluczowe wskaźniki efektywności działania działu zakupów

Definiujemy KPI dla działu zakupów, co pozwala ustalić określone cele dla zakupowców i opracować efektywny system motywacji w ramach realizacji określonych celów.

Definiujemy Twoje potrzeby zakupowe

Ściśle określimy Twoje wymagania dotyczące rodzaju materiału lub usługi, dostaw i serwisu przy tworzeniu zapytań ofertowych.

Analizujemy rynek dostaw

Pozycjonujemy dostawców, czuwamy nad kryteriami przyznania zamówienia i wyboru dostawcy.

Przeprowadzamy kompleksowy proces wyboru dostawcy

Tworzymy zapytania oferowane na podstawie sporządzonych szczegółowych specyfikacji.

Określamy kryteria wyboru dostawców oraz strategie prowadzenia z nimi negocjacji.

Porównujemy oferty otrzymane z rynku.

Prowadzimy aktywne negocjacje z każdym z potencjalnych dostawców, które mają na celu wyłonienie najlepszej, rekomendowanej przez nas oferty, spełniającej założone kryteria wyboru.

Uczestniczymy w procesie podpisania umowy. Mamy pieczę nad zapisami, które będą Twojej firmie gwarantować bezpieczeństwo współpracy i stabilności działania firm.

Zarządzamy dostawcami

Dobieramy dostawców wprost proporcjonalnie do określonego poziomu świadczonych przez Ciebie usług

Wdrażamy nowych dostawców

Przeprowadzamy negocjacje z dostawcami, koordynujemy rozpoczęcie współpracy.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Zobacz, jak będziemy współpracować:

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Skontaktuj się z nami i wspólnie przeprowadźmy postępowanie zakupowe w Twojej organizacji.

Porozmawiaj z naszym ekspertem i dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy. Kontaktujesz się z nami bez zobowiązań ze swojej strony.

Podczas rozmowy omówisz:

Zapewniamy przejrzystość komunikacji oraz bezpieczeństwo informacji przy omawianiu szczegółów związanych z funkcjonowaniem Twojej firmy.