Optymalizacja kosztów transportu

Profil

Branża: Przemysłowa

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 350 000 PLN Zwrot z inwestycji: < 1 miesiąca

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Zmieniony został model wykorzystania floty, założono, że na długich trasach bardziej efektywny jest transport zewnętrzny. Zmieniona została również ewidencja czasu pracy kierowców. Wprowadzono system kontroli faktur związanych z eksploatacją pojazdów. Wybrano również nowego dostawcę w obszarze napraw floty klienta. Efektem wdrożonego rozwiązania był realny spadek kosztów o 350 tysięcy PLN w stosunku do bazowej już w pierwszym miesiącu.