Optymalizacja kosztów transportu

  • Obniżenie kosztów

Profil

Branża: Przemysłowa

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 350 000 PLN Zwrot z inwestycji: < 1 miesiąca

Wyzwanie

  • Firma o obrotach do 500 mln pln, z branży przemysłowej, posiadająca własny transport, jak również korzystająca z usług zewnętrznych, zaobserwowała zbyt duży wzrost kosztów transportu – do 5 mln pln w skali roku. Firma działa na bardzo konkurencyjnym rynku, a koszty transportu mają znaczący udział w kosztach funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

  • Wstępna analiza faktur udostępnionych przez klienta wykazała, że głównie wzrosty dotyczyły pozycji napraw floty i zużycia paliwa. Podczas audytu eksperci LPE wykazali niewspółmierność kosztów napraw do wartości pojazdu. Zdarzały się również przypadki, że części samochodowe, które widniały na fakturze, w ogóle nie trafiały do pojazdów. Analiza wykazała również wzrost kosztów w obszarze zakupu paliwa – 3 mln PLN w skali roku wiązał się przede wszystkim z nieprawidłowym doborem podwykonawców, brakiem czytelnych kryteriów wyboru i zróżnicowanym poziomem zużycia paliwa. Zespół składający się z wprowadzonego przez LPE Managera i przedstawicieli Klienta ze strony logistyki i transportu, po analizie procesu i wskazaniu potencjalnych przyczyn zaproponował optymalne rozwiązanie.

Rezultat

Zmieniony został model wykorzystania floty, założono, że na długich trasach bardziej efektywny jest transport zewnętrzny. Zmieniona została również ewidencja czasu pracy kierowców. Wprowadzono system kontroli faktur związanych z eksploatacją pojazdów. Wybrano również nowego dostawcę w obszarze napraw floty klienta. Efektem wdrożonego rozwiązania był realny spadek kosztów o 350 tysięcy PLN w stosunku do bazowej już w pierwszym miesiącu.