Jak działamy w Loss Prevention Experts

generujemy dodatkowe zyski dla firm poprzez ograniczanie strat oraz optymalizacje procesów i zasobów

Nasze doświadczenia jak i badania rynkowe wskazują, że średnio 5% rocznego obrotu, to obszar potencjalnych oszczędności, któremu warto się przyjrzeć.

4 kroki do celu, czyli nasze podejście do optymalizacji

Aktywni w całym procesie

Rozpoczynając współpracę z klientem analizujemy wyniki finansowe i operacyjne firmy. Przeprowadzamy wywiady z pracownikami na wielu poziomach struktury organizacyjnej. Wielowymiarowo badamy procesy i procedury zestawiając je z najlepszymi praktykami biznesowymi i wiedzą rynkową.

Stosujemy specjalistyczne aplikacje IT do zaawansowanych analiz Big Data, wnioskowania statystycznego oraz wizualizacji analitycznej. Posiadamy wysokie kompetencje we wnioskowaniu ze złożonych danych biznesowych.

Przygotowujemy raport prezentujący dokładną ocenę obszarów generujących straty. Rekomendujemy działania, które charakteryzują się największym potencjałem poprawy zysku, przy uwzględnieniu niezbędnych nakładów przeznaczonych na ich wprowadzenie.

Milionowe oszczędności

Jako eksperci od zapobiegania stratom identyfikujemy miejsca i przyczyny ich powstawania. Wypracowujemy rekomendacje oparte o najlepsze praktyki rynkowe, a następnie wspólnie z Klientem wdrażamy rozwiązania, które w sposób bezpośredni zwiększają zysk netto.

Zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów w zakresie zapobiegania stratom i ograniczyliśmy straty Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Działamy w kluczowych obszarach biznesowych – w szczególności: w zakupach, sprzedaży, transporcie, produkcji, gospodarce materiałowej, systemach bezpieczeństwa oraz ubezpieczeniach.

Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu.

Skuteczne wdrożenie

Naszą silną kompetencją, a jednocześnie najważniejszym elementem całego projektu, która daje wymierne korzyści, jest wdrożenie wybranych przez Klienta rekomendacji.

Utrzymanie efektów wdrożonych rekomendacji wymaga stałego nadzoru, zaś zmiany rynkowe czy rozwój organizacji mogą wymuszać ciągłe dostosowywanie wcześniejszych rozwiązań. Dlatego w wielu projektach, po zakończeniu wdrożenia, wspieramy Klienta monitorując efekty i proponujemy ewentualne korekty.

Efektami pracy naszych ekspertów są zwiększanie efektywności, ograniczanie strat i poprawa wyników finansowych firmy.

Zespół ekspertów

100+ projektów

Milionowe oszczędności

Metodyka LPE

ANALIZY – przeprowadzamy wielowymiarowe analizy big data, które stanowią punkt wyjścia do przeprowadzenia projektu.

EKSPERT – łączymy najbardziej pożądane kompetencje na rynku: wiedzę biznesową, analityczną i programistyczną.

BENCHMARK – dzięki naszej bazie wiedzy porównamy Twoje wyniki, wykorzystywane wskaźniki i realizowane procesy do najlepszych praktyk na rynku.

NARZĘDZIA – w LPE stosujemy narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, wykorzystujemy najnowsze oprogramowania klasy ETL – narzędzia do łączenia i oczyszczania danych oraz wnioskowania statystycznego.

Skontaktuj się z nami

Z chęcią poznamy Twoją firmę i zaproponujemy działania, które pomogą zidentyfikować
i zoptymalizować obszary w Twojej firmie, mogące zwiększyć jej zyskowność, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów jej funkcjonowania