Co warto wiedzieć o Loss Prevention?

Loss prevention, to zestaw działań zmierzających do optymalizacji procesów i generowania oszczędności w przedsiębiorstwie.
Najczęściej straty wynikają z nadużyć, nieefektywności procesów lub po prostu
z nieświadomości.

Punktem wyjścia do optymalizacji biznesu jest wnikliwa analiza przedsiębiorstwa.
Audyt oparty na pełnej analizie kosztów, pogłębionych wywiadach z pracownikami, klientami i  dostawcami oraz benchmark rynkowy jest podstawą do przygotowania rekomendacji zmian.

Należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z aktualnymi badaniami rynkowymi, średnio przedsiębiorstwa rocznie ponoszą straty na poziomie od 2% do 5% od obrotu*. Dodatkowo, wg badań PwC, co trzecia firma w Polsce pada ofiarą nadużyć gospodarczych**. Skala tych strat jednoznacznie pokazuje, że niezbędna jest wiedza
i narzędzia skutecznie niwelujące ryzyko powstawania strat.

Oczywiście działanie firmy powinno być adekwatne do wielkości ryzyka straty, tzn. nakłady i środki zastosowane do eliminacji lub redukcji ryzyka nie mogą być wyższe niż zagrożenia
i wartość poniesionej straty. Dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie poziomu ryzyka
i oszacowanie wielkości strat jeszcze przed interwencją. W innym wypadku to inwestycja sama w sobie może okazać się stratą.

Jaka jest skuteczność działań loss prevention? Przykładowo duże przedsiębiorstwo przemysłowe miało bardzo wysokie koszty zarządzania flotą. Wynikiem optymalizacji polegającej na wskazaniu nieprawidłowości w procesie logistyki magazynowej, niegospodarności przy tankowaniu paliwa oraz przy wyborze dostawcy usług serwisowych
i części zamiennych do pojazdów, był  nowy model zarządzania transportem. Wdrożone rozwiązania pozwoliły zredukować koszty w obszarze transportu o 25%, co finalnie przełożyło się na znaczący wzrost zysku netto.

Skuteczne wdrożenie działań loss prevention to podstawa.
Warto jednak pomyśleć o bieżącym monitorowaniu procesów i odchyleń. Do takich działań można powołać Loss Prevention Managera. Połączenie jego wiedzy specjalistycznej
z bieżącym monitoringiem sytuacji wewnętrznej oraz z eksperckimi analizami danych big data zapewnią skuteczne zarządzanie procesami i obszarem potencjalnych strat.

Loss prevention to zjawisko stosunkowo młode w polskich przedsiębiorstwach. Połączenie wiedzy eksperckiej
z dobrą analizą sytuacji oraz wprowadzenie bieżącego zarządzania obszarem strat to klucz do podniesienia zysku firmy.

*Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2016, Global Fraud Study ACFE

**Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC Polska, Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski,  Warszawa, marzec 2016

Spodobał Ci się ten artykuł?
Udostępnij go znajomym!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest