Centralizacja zakupów metodą na oszczędności

Profil

Branża: Hotelarska

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

- 14% oszczędności średnio na przeprowadzonych postępowaniach
- 20 nowych umów wg najlepszych praktyk rynkowych
- 180 nowych dostawców w bazie

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Równolegle do etapów projektu prowadzono wspólnie z Klientem 20 postępowań zakupowych, obejmujących główne kategorie zakupowe. W ten sposób przeprowadzono praktyczne szkolenie kupców z tworzenia strategii zakupowych i zasad weryfikacji rynku a innych pracowników ze sposobu tworzenia prawidłowych specyfikacji.

Wprowadzone rozwiązania pozwoliły firmie zwiększyć oszczędności oraz zoptymalizować wewnętrzne procesy zakupowe.