Centralizacja zakupów metodą na oszczędności

 • Obniżenie kosztów

Profil

Branża: Hotelarska

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

- 14% oszczędności średnio na przeprowadzonych postępowaniach
- 20 nowych umów wg najlepszych praktyk rynkowych
- 180 nowych dostawców w bazie

Wyzwanie

 • Klient zlecił zespołowi LPE projekt centralizacji 4 podmiotów. Głównymi celami projektu było:
  • Wygenerowanie oszczędności w głównych kategoriach zakupowych
  • Poszerzenie bazy dostawców
  • Konsolidacja zakupów
  • Zbudowanie centralnego działu zakupów
  • Stworzenie Polityki Zakupowej i nowych procedur
  • Wdrożenie platformy zakupowej
  • Zwiększenie efektywności pracy zakupowej

Rozwiązanie

 • Proces centralizacji zakupów obejmował następujące etapy: Audyt procesów zakupowych w Spółkach, opis procesów docelowych z uwzględnieniem centralnej struktury zakupowej, szkolenie dla kadry zarządzającej, szkolenie dla kupców i zaopatrzeniowców, wdrożenie zmian (zmiana struktury, procedur), wybór i wdrożenie platformy zakupowej.

Rezultat

Równolegle do etapów projektu prowadzono wspólnie z Klientem 20 postępowań zakupowych, obejmujących główne kategorie zakupowe. W ten sposób przeprowadzono praktyczne szkolenie kupców z tworzenia strategii zakupowych i zasad weryfikacji rynku a innych pracowników ze sposobu tworzenia prawidłowych specyfikacji.

Wprowadzone rozwiązania pozwoliły firmie zwiększyć oszczędności oraz zoptymalizować wewnętrzne procesy zakupowe.