Nierentowne transakcje

Profil

Branża: Producent cementu

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 3,4 M PLN Zwrot z inwestycji: < 3 miesięcy

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Klient otrzymał kompletną i prawidłową alokację kosztów. Dodatkowo analiza danych wskazała, które informacje Klient powinien uzupełnić w raportach aby w przyszłości uniknąć problemów z nierentownymi transakcjami (braki w recepturze, braki w normatywie czasu pracy, braki w kosztach materiału).