Nieosiągalne prędkości

  • Oczyszczenie i integracja danych

Profil

Branża: Producent mebli

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 1,0 M PLN Zwrot z inwestycji:
< 1 miesiąca

Wyzwanie

  • Klient zaobserwował anomalie w kursach jakie pokonywali jego przewoźnicy. Ten sam samochód był w stanie przewieźć towar 200 km i po godzinie przyjechać ponownie na kolejny załadunek. Klient samodzielnie rozpoczął analizę danych, jednak dużym wyzwaniem było ich oczyszczenie i zintegrowanie. Dane były rozproszone (22 pliki) i zapisywane w różnych formatach.

Rozwiązanie

  • Eksperci LPE Poland przeprowadzili weryfikację prędkości międzykursowej z ostatnich 3 lat integrując i oczyszczając dane za pomocą narzędzi ETL. Dodatkowo został stworzy algorytm, który uporządkował dane z różnych układów.

Rezultat

Dostarczone przez LPE Poland analizy pozwoliły wykryć odchylenia w czasach przejazdów przewoźników oraz znacznie poprawić i usprawnić prace w obszarze agregacji i analityki informacji.

Zbierane dane, które Klient później przetwarza, są selekcjonowane oraz strukturyzowane, dzięki czemu zyskują dużo większe znaczenie dla końcowych użytkowników.

Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów z dziedziny zarządzania procesami pozwoliło pracownikom Klienta na większą kontrolę i szybszą analizę ewentualnych nieprawidłowości pośród danych.