Nieosiągalne prędkości

Profil

Branża: Producent mebli

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 1,0 M PLN Zwrot z inwestycji:
< 1 miesiąca

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Dostarczone przez LPE Poland analizy pozwoliły wykryć odchylenia w czasach przejazdów przewoźników oraz znacznie poprawić i usprawnić prace w obszarze agregacji i analityki informacji.

Zbierane dane, które Klient później przetwarza, są selekcjonowane oraz strukturyzowane, dzięki czemu zyskują dużo większe znaczenie dla końcowych użytkowników.

Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów z dziedziny zarządzania procesami pozwoliło pracownikom Klienta na większą kontrolę i szybszą analizę ewentualnych nieprawidłowości pośród danych.