Analizy terytorialne

Profil

Branża: Producnet cementu

Lokalizacja: Polska

Główne korzyści

Wynik finansowy: 0,4 M PLN Zwrot z inwestycji:
< 1 miesiąca

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Korekta cen pozwoliła podnieść marżę Klienta o 400 tys. zł. U innych Klientów podobne analizy pozwoliły zidentyfikować nieprawidłowości po stronnie kosztów – obszary terytorialne, gdzie koszty zakupów były nieadekwatnie wysokie do cen w pobliskich terytoriach.